Gyakran ismételt kérdések / FAQ

Mennyit kell foglalkozni egy mudival? / How much do you have to deal with a mudi?

Erősen függ az adott egyed vérmérsékletétől, illetve nem is igazán fajtaspecifikus a kérdés, mert minden kutya igényli a foglalkozást fajtától, kortól, nemtől függetlenül. A mudi munkakutya. Genetikailag arra van kitalálva, hogy egész nap figyeljen, várja az utasítást és ha szükséges, akkor nagy távokat legyen képes megtenni a fáradtság jele nélkül. Ebből következik, hogy jól tűri a fizikai és mentális terhelést is. Sokakban él a kép, hogy egész nap rohangál, nem lehet lefárasztani, zsizseg. A mudi energikus kutya, ez tény, de a juhász mellett sem kellett egész nap pörögni, szaladgálni körbe-körbe a nyáj körül. Az idő nagy részében figyelt és a juhász mellett pihent, akkor lendült akcióba, ha arra szükség volt. Tévhit, hogy egész nap foglalkoztatni kell. Egy átlagos mudi napi 1,5-2 óra elfoglaltságot igényel. Ebben benne van a fizikai fárasztás és a mentális gyakorlatok, amik trükktanulásból, engedelmes feladatokból állhatnak. 

It depends on the dog's temperament, and the question is not really breed-specific, because all dogs require exercise, regardless of breed, age, or gender. The Mudi working dog. Genetically, they pay attention all day, wait for instructions and, if necessary, they able to cover long distances without any sign of fatigue. They tolerate both physical and mental stress well. Many people have the image of running around all day, you can't tire yourself out, you're buzzing. Mudi is an energetic dog, that's a fact, but it didn't have to spin and run around the flock all day with the shepherd either. It watched and rested next to the shepherd for most of the time, then sprung into action when needed. It is a misconception that you have to be busy all day. An average student needs 1.5-2 hours of work per day. This includes physical and mental exercises, which can consist of learning tricks and obedient tasks.

Vidéki vagy városi kutya a mudi? / Is the Mudi a country dog or a city dog?

A mudi tökéletesen tud alkalmazkodni minden életkörülményhez. Alapvetően inkább vidéken vagy kertes házban érzi jól magát, de mivel létfontosságú számára a gazdi fizikai közelsége, lakásban is boldog, ha naponta min. 1 órát sétálhat, rohangálhat egy biztonságos kifutóban.

Mudi can perfectly adapt to all living conditions. Basically, it is more comfortable in the countryside or in a house with a garden, but since the physical proximity of his owner is vital to him, it is also happy in an apartment if it can walk or run at least 1 hour in a safe runway. 

Egészséges-e a fajta? / Is the Mudi healthy?

A mudi alapvetően egy igénytelen, egészséges fajta. Hobbikutyák esetén is érdemes azonban elvégeztetni a diszpláziaszűrést, hogy a későbbiekben a gazdi fel tudjon készülni az esetleges kezelésekre, vagy megfelelő étrendkiegészítőkkel megelőzheti a komolyabb problémák kialakulását. Alapszabály, hogy versenysportra (pl.: flyball, agility, canicross stb.) kizárólag könyök-, csípő- és patella-rendellenesség mentes kutyát használjunk.

Mudi is basically a healthy breed. However, even in the case of family dogs, it is worth having the dysplasia screening done, so that the owner can prepare for possible treatments in the future, or can prevent the development of more serious problems with suitable dietary supplements. It is a basic rule that for competitive sports (e.g. flyball, agility, canicross, etc.) we only use dogs free of elbow, hip and patella disorders. 

Mivel etessem? / What should I feed?

Felelős gazda nem eteti konyhai maradékkal, silány minőségű táppal a kutyáját. A kutya emésztőrendszere nem olyan, mint az embereké, nem úgy és nem azokat a tápanyagokat tudja felhasználni, mint mi. A kutya ragadozó, az ember mindenevő. Én nem akarok állást foglalni a táppal etetők kontra nyersetetők között. Mindkettő jó, ha felelősségteljesen, odafigyeléssel tápláljuk kedvencünket. 

A responsible owner does not feed his dog with kitchen scraps or low-quality food. A dog's digestive system is not like a human's, it cannot use the same nutrients as we do. A dog is a predator, a man is an omnivore. I don't want to take a stand between formula-fed vs. raw-fed. Both are good if we feed our pet responsibly and with care.

Milyen oltások szükségesek? / What vaccinations are required?

Egy kiskutya egy éves koráig át kell essen a teljes oltási sorozaton. A tenyésztőnél megkapja 6 hetes korban a parvovírus elleni oltást, illetve 8 hetesen az első kombinált oltást. Emellett 2 hetes korban megkapják az első féregtelenítő kezelést, amit 2 hetente ismétlünk. Tehát mire a gazdihoz kerül a kutyus, túl van 2 oltáson és 4 féreghajtáson. Ezután az oltási sorozatot és a féreghajtást a gazdinak kell befejeznie. 10 hetesen kell megismételni a kombinált oltást, illetve 12-13 hetesen a veszettség elleni oltás első adagját kapják, amit meg kell ismételni fél év múlva, azaz 9 hónapos korában. Csak ezután az ismétlő oltás után tekinthető teljesen védettnek a veszettség ellen. A féreghajtást ismételni kell továbbra is 2 hetente, kapni fog amikor a kombinált oltást kapja, illetve a veszettség elleni oltás alkalmával is. Ez utóbbinál már kombinált féreghajtó beadása célszerű. 4 hónapos kor után elég 3 havonta ismételni a féreghajtást. A kullancs és bolha elleni védekezést 3 hónapos kor után lehet elkezdeni, a legtöbb készítmény nem adható 12 hetes kor alatt. 

A puppy must get the full vaccination series by the age of one year. At the breeder, it receives the parvovirus vaccine at the age of 6 weeks, and the first combined vaccination at the age of 8 weeks. In addition, at the age of 2 weeks, they receive the first deworming treatment, which is repeated every 2 weeks. So by the time the dog gets to the owner, it has gone through 2 vaccinations and 4 wormings. After that, the vaccination series and deworming must be completed by the owner. The combined vaccination must be repeated at 10 weeks, and at 12-13 weeks they receive the first dose of the anti-rabies vaccine, which must be repeated six months later, i.e. at 9 months of age. Only after the repeated vaccination can it be considered fully protected against rabies. The deworming must still be repeated every 2 weeks, you will receive it when you receive the combined vaccine, as well as during the rabies vaccination.  After 4 months, it is enough to repeat the deworming every 3 months. Protection against ticks and fleas can be started after 3 months of age, most products cannot be given before 12 weeks of age.

Hogyan ápoljam a szőrét? / How should I take care of its hair?

A mudi szőre csaknem gondozásmentes. A kifejlett mudi bundája teljesen víz-, kosz- és időjárásálló. Nincs szüksége télen kabátra, nyáron nem kell nyírni. Fürdetni sem szükséges, csak ha indokolt pl.: belefekszik valamibe. A mudi szőre öntisztuló, ami azt jelenti, hogy bármilyen kosz nagyon rövid idő alatt kihullik belőle. Ez természetesen nem igaz a bogáncs, toklász és hasonló növényi részekre, ezek sajnos alaposan bele tudnak gubancolódni. Alapvető tapasztalat, hogy minél tömörebb és durvább a kutyánk szőre, annál kevésbé hullik. A lazább, puhább szőrű egyedek bizony alaposan hullatják a szőrüket és nem csak a vedlési időszakban. Erre fel kell készülnie a leendő gazdinak.

Mudi's hair is almost maintenance-free. The hair of an adult mudi is completely water, dirt and weather resistant. You don't need a coat in winter, you don't need to trim it in summer. It is also not necessary to take a bath, only if it is justified, e.g.: lying down in something. The coat of the Mudi is self-cleaning, which means that any dirt will fall out of it in a very short time. This, of course, is not true for thistles, gorse and similar plant parts, which unfortunately can become thoroughly tangled. Basic experience is that the denser and coarser our dog's hair is, the less it sheds. Mudis with looser, softer hair certainly shed their hair thoroughly and not only during the molting period. The future owner must prepare for this. 

Tényleg ugatós a mudi? / Does the Mudi really bark?

Tényleg. Ennek a kutyának a hangjával (is) kellett dolgoznia, így természetes számára, hogy mindent kommentál, hangot ad, magyaráz. Erről következetes és korán elkezdett neveléssel leszoktatható, de vannak egyedek, amik így is többet fognak hangoskodni egy átlagos kutyánál. A mudi sosem fog csendes lenni, ne legyenek illúzióink. Vannak egyedi esetek, de ezek a ritkábbak. Vagy elfogadjuk, hogy a mudi tartása zajjal jár, vagy másik fajtát kell választanunk.

Indeed. This dog had to work with his voice (also), so it is natural for him to comment, make a sound, and explain everything. This can be weaned with consistent and early education, but there are individuals that will still be louder than an average dog. Mudi will never be quiet, let us have no illusions. There are individual cases, but these are rarer. Either we accept that keeping mudi is noisy, or we have to choose another breed. 

Könnyen képezhető fajta? / Can I train Mudi easily?

Abszolút. A mudi a kutyaiskolák éltanulója, vág az esze. Nagyon figyel a gazdájára, szinte olvassa a testbeszédét és némelyik még a gondolatait is. A kiképzésével nem lehet gond. A probléma onnan eredhet, hogy túl okosak a többi kutyafajtához viszonyítva, így akinek eddig nem volt tapasztalata ilyen vagy hasonló fajtával (pl.: border collie, malinois, német juhászkutya, puli stb.) gyakran fog azzal szembesülni, hogy bizony kedvence manipulálja és megvezeti. A mudik a kiskapuk megtalálásának mesterei. A szabályok számukra csak kihívások, azon törik a fejüket, miként lehetne kijátszani. A mudi gyors felfogása és intelligenciája révén gyakran (és szinte állandóan) verseng gazdájával. Ritkán csap át ez a versengés agresszióba, inkább csak szellemi szinten zajlik a csata. 

Absolute. Mudi is a top student at dog schools, its mind is sharp. It pays close attention to its owner, almost reads his/her body language and some even his/her thoughts. There should be no problem with the training. Mudis are masters of finding loopholes. For them, the rules are only challenges, they are racking their brains over how to circumvent them. Due to its quick perception and intelligence, the mudi often (and almost constantly) competes with its owner. This competition rarely turns into aggression, rather the battle takes place only on a mental level. 

Mennyibe kerül a tartása? / How much does it cost to keep?

A mudi kis/közepes testű kutyafajta, így etetése, tartása nem jelent gondot egy átlagos kutyatartónak. Egészséges fajta, így az állatorvosi költségek kimerülnek az egyszeri ivartalanításban és az éves oltásokban. Ritkán beteg. Az élősködők elleni védekezésnél is a kisebb kiszerelésű termékek elegendők számukra. Etetésüknél egy prémium minőségű táp esetén (aminek az ára bizony borsos) kifizetődő kis méretük, egy átlagos mudinak elég a napi 150-180 gramm száraztáp. Persze mindig tartsuk be a gyártó ajánlását és vegyük figyelembe a kutya aktivitását. Egy sportos családban, ahol sokat mozog ezt a mennyiséget lehet növelni, míg egy nyugodtabb környezetben élő kutyánál elég az ajánlott mennyiség is. A mudival, ha csak tehetjük, járjunk kutyaiskolába, ahol az alapos szocializáció mellett kielégítheti tanulási vágyát, illetve a későbbiekben remek alapozás bármilyen kutyás sport elkezdéséhez, amiért szintén nagyon hálásak tudnak lenni. A kutyaiskola és a kutyasport természetesen nem tartozik szorosan a tartási költségek közé, opcionálisan választható. Szőrzetére egyáltalán nem kell költeni, egy kutyafésűvel elég kifésülni őket a vedlési időszakban, kozmetikázást egyáltalán nem igényelnek.

The Mudi is a small/medium dog breed, so feeding and keeping it is not a problem for the average dog owner. It is a healthy breed, so the veterinary costs are exhausted in the one-time neutering and annual vaccinations. It is rarely sick. For the protection against parasites, products in smaller packages are sufficient for them. When feeding them with a premium-quality feed (the price of which is really expensive), their small size pays off, 150-180 grams of dry food per day is enough for an average mudi. Of course, always follow the manufacturer's recommendations and take the dog's activity into account. This amount can be increased in a sporty family that moves around a lot, while the recommended amount is sufficient for a dog living in a calmer environment. If possible, let's go to a dog school with the mudi, where, in addition to thorough socialization, as well as a great foundation for starting any kind of dog sport later on, for which they can also be very grateful. Of course, dog school and dog sports are not directly included in the maintenance costs, they can be chosen as an option. There is absolutely no need to spend money on their coat, it is enough to comb them with a dog comb during the molting period, they do not require grooming at all.

Mennyibe kerül egy kiskutya? / How much does a puppy cost?

Ez a leggyakrabban és elsők között feltett kérdés a leendő gazdik részéről. A kiskutyák ára nem azért annyi, amennyi, mert a tenyésztő nyerészkedni akar. Ezt mindig elmondjuk, de sajnos csak lassan jut be a köztudatba. Az általunk eladott kölykök bekerülési költségei nem alacsonyak, hiszen, mire egy alom megszületik rengeteget kell költeni már a szülőkre is. A táplálásuk, oltásaik, iskolázásuk, kiállítások költségei, tenyészszemle díja, egészségügyi szűrések, parazitaellenes készítmények, fedeztetés díja mind-mind olyan költség, amit már akkor ki kell fizetni, amikor a kiskutya még meg sem született. Aztán jön az anyakutya táplálékkiegészítői a vemhesség és szoptatás alatt, a speciális táplálás, állatorvosi költségek. Aztán megszületnek a kicsik és jönnek az ő kötelező kiadásaik mint az állatorvos díja (DNS mintavétel, chipezés, oltások, féreghajtás), az alommal kapcsolatos adminisztrációs díjak (alombejelentés, törzskönyv), etetés költségei, egyéb felmerülő itt fel nem sorolt költségek. Ha mindezt figyelembe vesszük, akkor belátható, hogy nem kerülhet 20-25 ezerbe egy kölyök, mint egy olyan helyen, ahol ezekre nem figyelnek. Amit a pénzéért kap a gazdi az egy egészséges, stabil idegrendszerű, életvidám kiskutya, akiben garantáltan sok öröme lesz. Aztán ott van még a tenyésztői garancia is, amire mindig számíthat a leendő tulajdonos, ha megváltoznak az életkörülményei, akkor is visszahozhatja a tenyésztőhöz a kutyát. Ilyet egy szaporító nem vállal. Véleményem szerint ez az, ami felbecsülhetetlen értékű a tenyésztői kutyavásárlásnál. 

This is the first and most frequent question from prospective owners. The prices of puppies are not as high as they are because the breeder wants to make a profit. We say this all the time, but unfortunately it only slowly enters the public consciousness. The purchase costs of the puppies we sell are not low, since by the time a litter is born, a lot has to be spent on the parents. Their feeding, vaccinations, education, exhibition costs, breeding inspection fees, health screenings, anti-parasitic preparations, coverage fees are all costs that must be paid when the puppy is not even born. Then there are food supplements for the mother dog during pregnancy and lactation, special feeding, and veterinary costs. Then the little ones are born and their mandatory expenses come, such as the veterinarian's fee (DNA sampling, chipping, vaccinations, deworming), administration fees related to the litter (litter registration, pedigree), feeding costs, and other costs not listed here. Then there is also the breeder's guarantee, which the future owner can always count on, if his/her living conditions change, he/she can still bring the dog back to the breeder. In my opinion, this is what is priceless about buying a dog from a breeder.