Miért a mudi?/Why the Mudi?

A mudi nálam egy gyerekkori "legendával" kezdődött. Gyerekkoromban már kutyamániás voltam, 10 éves koromban kaptam az első kutyámat, egy németjuhász-dalmata keveréket. Mikor gazdiként gondoskodtam, nevelgettem a kutyusomat, anyukám sokszor mesélt a saját élményeiről, gyerekkora kedvenc kutyájáról, Vitézről. Vitéz egy mudi volt. A MUDI. Mióta belecsöppentem a kutyázásba csak arról hallok, hogy az az igazi kutya, milyen okos, milyen szép, milyen hűséges stb. stb. Így hát nem volt kétséges, hogy mikor elhatároztam, hogy gyerekkori álmomat beteljesítvén kutyatenyésztéssel akarok foglalkozni, melyik fajtát választom majd. Így aztán kimondottan tenyésztési céllal megvettem első kutyámat, Barátpataki Napfényt, akivel ez a kaland elkezdődött. Alig fél év múlva már két mudi büszke tulajdonosa lehettem, aztán újabb pár hónap múlva háromra nőtt a csapatunk létszáma., most pedig már négyen vannak. Mellettük még van két kedvencként tartott nyugdíjasunk is. 

My relationship with the breed started with a childhood "legend". I was obsessed with dogs when I was a child, I got my first dog when I was 10 years old, a German Shepherd-Dalmatian mix. When I took care of and raised my dog ​​as an owner, my mother often told me about her own experiences, her favorite childhood dog, Vitéz. Vitéz was a Mudi. The MUDI. So there was no doubt about which breed I would choose when I decided to becoming a dog breeder. So I bought my first dog, Barátpataki Napfény, with which this adventure began, specifically for breeding purposes. After just half a year, I became the proud owner of two Mudi, and after another few months, our team grew to three, and now there are four. In addition to them, we also have two retired people who are our favorites.

Tenyésztői hitvallásom / My breeding goals

Tenyésztőként legfontosabb célom jó idegrendszerű, egészséges kutyákat adni a leendő tulajdonosoknak. A mudi igazán sokoldalú kutya, nincs gyakorlatilag semmi, amiben ne lennének sikeresek, amire ne lehetne őket megtanítani. A mai kor kihívásai bizony meghaladják a nyáj mellett felügyelő juhászkutya imidzsét. Ha fenn akarjuk tartani a fajtát és ki akarjuk használni a képességeit, akkor bizony alkalmassá kell tenni őket a városi kutya, a családi kutya életre is annak minden kihívásával. Ennek elengedhetetlen feltétele a megfelelően stabil idegrendszer és az alapos szocializáció. Az alap szocializációt a kiskutya a tenyésztőnél kapja meg, amit ott tapasztal, tanul, az egész életére megmarad. Ennek a két feltételnek a biztosítását tartom legfontosabb feladatomnak.  

As a breeder, my most important goal is to give future owners healthy dogs with a good nervous system. The Mudi is a truly versatile dog, there is practically nothing that they are not successful in, that they cannot be taught. The challenges of today certainly go beyond the image of a sheepdog watching over the cattles. If we want to maintain the breed and make use of its abilities, then we must make them suitable for a city dog ​​and a family dog ​​life with all its challenges. An essential condition for this is a sufficiently stable nervous system and well-founded socialization. I consider ensuring these two conditions to be my most important task.