Milyen kutya a mudi? / What kind of dog is the Mudi?

Pro és kontra / Pro and contra

 • sokoldalú, könnyen képezhető, igazi társ mindenben
 • egygazdás, ha klasszikus családi kutyát keresünk, ne a mudit válasszuk
 • a mudi gondolkodik, nem feltétlenül engedelmes
 • bár nagy a mozgásigénye, bármilyen életkörülményhez képes alkalmazkodni (saját tapasztalat), de ne zárjuk be egy panelbe napi 2 rövid sétával
 • igazi matrica, nem távolodik el a gazdájától messzire, még erdőben sem
 • bizony sokat "dumál", szereti hallatni a hangját, erről nem könnyű leszoktatni, de nem is lehetetlen
 • első kutyának nem ajánlanám, illetve csak olyannak, aki kellő következetességgel és szigorúsággal képes nevelni


 • versatile, easy to train, a real companion in everything
 • single owner, if you are looking for a classic family dog, don't choose the Mudi
 • Mudi thinks, not necessarily obeys
 • although it needs a lot of exercise, it can adapt to any living conditions (my own experience), but don't confine them to a panel with 2 short walks a day
 • a real sticker, it doesn't stray far from its owner, even in the forest
 • sure, it "mumbles" a lot, it likes to bark
 • I would not recommend it as a first dog, or only for someone who can train it with sufficient consistency and strictness

Külső jellemzők / Appearance

Sosem értettem, miért írják le sokszor úgy a mudit, hogy "korcs" vagy "keverék". Számomra ez a két fogalom meg sem közelíti a mudi kinézetét. A mudi szép. Pont. Kifejező szemeivel, hegyes füleivel, dús szőrével és spiccesen hátára kunkorodó farkával egyáltalán nem csúnyább, mint más juhászkutyák. A mudi kinézetére legalább 4, de inkább 5 típust lehet leírni. Vannak a kvadratikusabb, kisebb, farkatlan példányok, a hosszabb lábúak, a göndör szőrűek, a hullámos szőrűek, hosszabb hátúak stb. Ki-ki megtalálja a szívéhez közel esőt. Színeiben manapság a legnépszerűbb a cifra változat, de emellett a fehér, illetve a klasszikus fekete is keresett. Ritkább a fakó, a barna és a legritkább a hamvas. A hivatalos színek mellett születnek ezek keveredései mint például a barna-cifra, hamvas-barna, hamvas-cifra. Nekem a fekete az igazi mudi, de a kedvenc színváltozatom a fakó. Leírásom teljesen szubjektív, akit a hivatalos standard érdekel, számos fórumon olvashatja.

I never understood why Mudi is often described as a "mixture". Mudi is beautiful. With its expressive eyes, pointed ears, thick fur and a pointed tail, it is no uglier than other sheepdogs. At least 4, but rather 5, types of mudi can be described. There are squarer, smaller, tailless specimens, longer-legged ones, curly-haired ones, wavy-haired ones, longer-backed ones, etc. Everyone will find something close to their heart. Nowadays, the most popular color is the colorful version, but white and classic black are also popular. Fawn, brown and ash ones are rarer. In addition to the official colors, there are combinations of these, such as brown-merle, ash-brown, ash-merle. For me, black is the real mood, but my favorite color variant is fawn. My description is completely subjective, if you are interested in the official standard, you can read it on many forums.

Belső tulajdonságok / Characteristic

Nehéz helyzetben vagyok, ha csak pár tulajdonságot kellene felsorolnom, mint jellemzőt. A mudi lénye, hűsége, gazda imádata bárkit magával tud ragadni. A mudi okos, nem nem szolgalelkű, sokan tévesztik össze az okos, intelligens kutyát az engedelmessel. A kettő nagyon nem ugyanaz. Aki precízen működő gépezetet akar magának, az ne válasszon mudit. A mudinak van szabad akarata, amit készségesen alárendel a gazdának, mert szereti és meg akar felelni, de ha valami bizony nem tetszik neki, azt kifejezésre is juttatja. Meg tudja makacsolni magát. Az órákon át tartó gyakorlatok az ellenkező hatást váltják ki nála. A mudi egygazdás, ez alól csak kevés kivétel van. Ha családban él, akkor is választ magának valakit, akihez jobban kötődik. Mivel nagyon okos, gyakran hiszi azt, hogy okosabb a gazdájánál, és bizony előfordul, hogy megvezeti a gyengekezű, jóhiszemű emberét, olyankor pedig az lesz, amit ő akar. A legfontosabb a nevelésében a következetesség és szigorúság! Ezt nem lehet elbagatellizálni, mert nagyon hamar rájön, hogy járhat túl a gazdi eszén, zseniálisan találják meg a szabályok alóli kibújás kiskapuit. Személyes példám erre a saját kutyám, aki úgy játszotta ki az ágyra tilos felmenni szabályt, hogy nem az ágyra ment fel, hanem az ölembe, így technikailag nem érintkezett a tiltott területtel, mégis fenn volt, ahol lenni akart. A szigorúság nem egyenlő a durvasággal! A durvaságot, agressziót nem viseli el az érzékeny lelke. Mindene a gazdi, bármit megtesz neki, nem szolgál rá a durva bánásmódra. A szabályokat már az első napon le kell fektetni és tartani magunkat hozzá, mert villámgyorsan rá fognak jönni, hogy tudják manipulálni a gazdit. Ebben rejlik az intelligens kutya veszélye. Észnél kell lennünk nekünk is, mert nem átlagos kutyát választottunk. A mudinál különösen fontos a szocializáció, ezt sem szabad félvállról venni! Juhászkutyaként alapvetően bizalmatlanok mindennel és mindenkivel szemben, ha nem kapják meg egészen fiatalon a pozitív tapasztalatokat, akkor egy életre problémás lehet más kutyákkal, emberekkel való viszonyuk. Minél több szituációval kell megismerkedtetni, neki tanulnia kell más kutyák kommunikációját és a többi kutyának is kihívást jelent majd a mudit megérteni. 

I am in a difficult position if I had to list only a few features as characteristics. The Mudi's being, loyalty, and adoration of its owner can captivate anyone. The Mudi is smart, but not subservient, many people confuse a smart, intelligent dog with an obedient one. The two are very different. If you want a precisely working machine, don't choose Mudi. The mudi has free will, which it willingly submits to the owner, because it loves and wants to comply, but if it really doesn't like something, it also expresses it. It can be stubborn. Because it is very smart, it often believes that it is smarter than its keeper, and it does happen that it guides its weak-handed, good-faith man, and then it gets what it wants. The most important thing in its education is consistency and strictness! This cannot be trivialized, because very quickly it realizes that it can outwit the owner, they brilliantly find loopholes to evade the rules. Its sensitive soul cannot tolerate rudeness and aggression. You have to lay down the rules on the first day and stick to them, because they will quickly realize that they can manipulate the owner. This is the danger of the intelligent dog. We also have to be smart, because we chose not an average dog. Socialization is especially important for Mudi, this should not be taken lightly either! As shepherd dogs, they are fundamentally distrustful of everything and everyone, if they do not get positive experiences at a very young age, their relationship with other dogs and peoples can be problematic for life.